دکتر  هادی زرافشان اتیسم و اختلالات تکاملی، تشخیص زودهنگام

هادی زرافشان

دکتری روانشناسی بالینی پژوهشی، سوابق: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر دپارتمان اتیسم و اختلالات تکاملی مرکز تحقیقاتروان پزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات روان پزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شبکه های اجتماعی

بیمارستان ها

آدرس مطب

شماره مطب

09102263685

تخصص

اتیسم و اختلالات تکاملی، تشخیص زودهنگام

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

زمان های ویزیت موجود

برای مشاهده و رزرو زمان ویزیت هادی زرافشان باید وارد شوید یا ثبت نام کنید