ویزیت آنلاین تصویری و مشاوره متنی

نام پزشک یا تخصص را وارد نمایید
download android applicationdownload android application from cafebazar
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

آخرین پزشکان

حمید اسلامی دکتر پزشک عمومی

حمید اسلامی


پزشک-عمومی

پزشک عمومی

سودابه متین دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

سودابه متین


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

مرکز درمان ناباروری مام

محمدمحسن مظلوم فرد دکتر جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری-تناسلی

محمدمحسن مظلوم فرد


زنان-ناباروری

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری-تناسلی

مرکز درمان ناباروری مام

احسان اطرج دکتر جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری-تناسلی

احسان اطرج


زنان-ناباروری

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری-تناسلی

مرکز درمان ناباروری مام

کوهسار نبوی دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

کوهسار نبوی


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

مرکز درمان ناباروری مام

آمنه لاهوتی اشکوری دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

آمنه لاهوتی اشکوری


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

مرکز درمان ناباروری مام

فرناز منتظری دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

فرناز منتظری


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

مرکز درمان ناباروری مام

فاطمه فرج زاده دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

فاطمه فرج زاده


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

مرکز درمان ناباروری مام

آزاده حسینی دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

آزاده حسینی


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

مرکز درمان ناباروری مام

بهار شاکریان دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

بهار شاکریان


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

مرکز درمان ناباروری مام

نیره تمیزی دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

نیره تمیزی


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

مرکز درمان ناباروری مام

معصومه قاضی میرسعید دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

معصومه قاضی میرسعید


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

مرکز درمان ناباروری مام

زهرا خلج دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و اندوکرینولوژی باروری

زهرا خلج


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و اندوکرینولوژی باروری

مرکز درمان ناباروری مام

سارا مختار دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

سارا مختار


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

مرکز درمان ناباروری مام

منصوره علیرضائی دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

منصوره علیرضائی


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

مرکز درمان ناباروری مام

پریناز علی اکبریان دکتر روانشناس

پریناز علی اکبریان


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

انوشه بیچرانلو دکتر روانشناس

انوشه بیچرانلو


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

شیرین اصغری دکتر روانشناس

شیرین اصغری


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

بهنام نور حسنی دکتر مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج ، تحلیل روابط ، روابط کودک – والد

بهنام نور حسنی


روانپزشکی-روانشناسی

مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج ، تحلیل روابط ، روابط کودک – والد

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

روح الله فتحی دکتر پزشکی تولید مثل و جنین شناسی

روح الله فتحی


زنان-ناباروری

پزشکی تولید مثل و جنین شناسی

کلینیک رویان

هادی زرافشان دکتر اتیسم و اختلالات تکاملی، تشخیص زودهنگام

هادی زرافشان


روانپزشکی-روانشناسی

اتیسم و اختلالات تکاملی، تشخیص زودهنگام

سحر خیام دکتر توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

سحر خیام


روانپزشکی-روانشناسی

توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

صبا حیدرپناهی دکتر توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

صبا حیدرپناهی


روانپزشکی-روانشناسی

توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

فرناز شیروانی دکتر توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

فرناز شیروانی


روانپزشکی-روانشناسی

توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

لیلا بخشعلی زاده دکتر توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

لیلا بخشعلی زاده


روانپزشکی-روانشناسی

توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

لیلا بهادری دکتر روانشناس

لیلا بهادری


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

ندا صادق زاده دکتر روانشناس

ندا صادق زاده


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

صدف کی منش دکتر روانشناس

صدف کی منش


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

مهسا مقدم دکتر روانشناس

مهسا مقدم


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

سپیده یونسی دکتر روانشناس

سپیده یونسی


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

فاطمه یونسی دکتر روانشناس

فاطمه یونسی


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

میترا وحید دکتر روانشناس

میترا وحید


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

ریحانه جباری دکتر روانشناس

ریحانه جباری


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

الهه باهر دکتر روانشناس

الهه باهر


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

فرهاد براقی زاده دکتر روانشناس

فرهاد براقی زاده


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

احمدرضا تافتاچی دکتر جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

احمدرضا تافتاچی


کلیه-و-مجاری-ادراری

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

بیماستان خاتم

مجید نایب زاده دکتر فوق تخصص داخلی قلب

مجید نایب زاده


قلب-و-عروق

فوق تخصص داخلی قلب

بیماستان خاتم

محمد رضوانی دکتر متخصص مغز و اعصاب

محمد رضوانی


مغز-و-اعصاب

متخصص مغز و اعصاب

بیماستان خاتم الانبیاء

حسن ارگانی دکتر فوق تخصص بیماریهای کلیه، فشارخون و پیوند کلیه

حسن ارگانی


کلیه-و-مجاری-ادراری

فوق تخصص بیماریهای کلیه، فشارخون و پیوند کلیه

بیماستان خاتم

حسین صمدانی فر دکتر فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم

حسین صمدانی فر


داخلی-غدد-و-آلرژی

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم

بیماستان خاتم

محمدرضا ارشادلنگرودی دکتر پوست، مو و لیزر

محمدرضا ارشادلنگرودی


زیبایی-پوست-و-مو

پوست، مو و لیزر

کتایون گلچین دکتر رواشناس

کتایون گلچین


روانپزشکی-روانشناسی

رواشناس

عافه تارانی دکتر پزشک عمومی

عافه تارانی


پزشک-عمومی

پزشک عمومی

رایکا شریفیان دکتر جراح کلیه، مثانه و پروستات و ناباروری فلوشیپ فوق تخصصی اورولوژی ترمیمی، تنگی مجرا و اختلالات جنسی

رایکا شریفیان


کلیه-و-مجاری-ادراری

جراح کلیه، مثانه و پروستات و ناباروری فلوشیپ فوق تخصصی اورولوژی ترمیمی، تنگی مجرا و اختلالات جنسی

یه توضیح کوتاه و بعد ثبت نام!

گیریفین مورد تایید تیم خودش یا یه تفکر نیست، بلکه به تایید بیش از 100 پزشک رسیده، این یعنی درمانگر شما اول از همه برای دقت و سهولت و ضررهایی که حمل و نقل جدای از هزینه های داره گیریفین و پیشنهاد دادن ❤️

حذف هزینه سفر
از بین رفتن ریسک سفر
حذف هزینه اقامت
حذف هزینه های تغذیه
حذف هزینه های بلیط هوایپما و قطار!
از همه جا در دسترس
در هر زمانی در دسترس
عدم استرس و تمرکز بالای پزشک
tableshapemain-pic

آماده شروع ویزیت تصویری هستید؟

تیم ما در اینجا برای پاسخ به سوال شما در مورد گیریفین است

ثبت نام کنید!یا اکنون با یک تماس تلفنی رایگان شروع کنید
بیش از 15 بیمارستان از گیریفین برای ویزیت تصویری استفاده می کنند.
partnerpartner
partnerpartner
partnerpartner
partnerpartner