ویزیت آنلاین تصویری و مشاوره متنی

نام پزشک یا تخصص را وارد نمایید
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

آخرین پزشکان

سودابه متین دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

دکتر سودابه متین


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

عضو مرکز درمان ناباروری مام

محمدمحسن مظلوم فرد دکتر جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری-تناسلی

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری-تناسلی

عضو مرکز درمان ناباروری مام

احسان اطرج دکتر جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری-تناسلی

دکتر احسان اطرج


زنان-ناباروری

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری-تناسلی

عضو مرکز درمان ناباروری مام

کوهسار نبوی دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

دکتر کوهسار نبوی


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

عضو مرکز درمان ناباروری مام

آمنه لاهوتی اشکوری دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

عضو مرکز درمان ناباروری مام

فرناز منتظری دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

دکتر فرناز منتظری


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

عضو مرکز درمان ناباروری مام

فاطمه فرج زاده دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

دکتر فاطمه فرج زاده


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

عضو مرکز درمان ناباروری مام

آزاده حسینی دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

دکتر آزاده حسینی


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

عضو مرکز درمان ناباروری مام

بهار شاکریان دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

دکتر بهار شاکریان


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

عضو مرکز درمان ناباروری مام

نیره تمیزی دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

دکتر نیره تمیزی


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

عضو مرکز درمان ناباروری مام

معصومه قاضی میرسعید دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

عضو مرکز درمان ناباروری مام

زهرا خلج دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و اندوکرینولوژی باروری

دکتر زهرا خلج


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و اندوکرینولوژی باروری

عضو مرکز درمان ناباروری مام

سارا مختار دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

دکتر سارا مختار


زنان-ناباروری

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

عضو مرکز درمان ناباروری مام

منصوره علیرضائی دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

عضو مرکز درمان ناباروری مام

پریناز علی اکبریان دکتر روانشناس

دکتر پریناز علی اکبریان


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

انوشه بیچرانلو دکتر روانشناس

دکتر انوشه بیچرانلو


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

شیرین اصغری دکتر روانشناس

دکتر شیرین اصغری


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

بهنام نور حسنی دکتر مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج ، تحلیل روابط ، روابط کودک – والد

دکتر بهنام نور حسنی


روانپزشکی-روانشناسی

مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج ، تحلیل روابط ، روابط کودک – والد

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

روح الله فتحی دکتر پزشکی تولید مثل و جنین شناسی

دکتر روح الله فتحی


زنان-ناباروری

پزشکی تولید مثل و جنین شناسی

عضو کلینیک رویان

هادی زرافشان دکتر اتیسم و اختلالات تکاملی، تشخیص زودهنگام

دکتر هادی زرافشان


روانپزشکی-روانشناسی

اتیسم و اختلالات تکاملی، تشخیص زودهنگام

عضو

سحر خیام دکتر توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

دکتر سحر خیام


روانپزشکی-روانشناسی

توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

صبا حیدرپناهی دکتر توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

دکتر صبا حیدرپناهی


روانپزشکی-روانشناسی

توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

فرناز شیروانی دکتر توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

دکتر فرناز شیروانی


روانپزشکی-روانشناسی

توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

لیلا بخشعلی زاده دکتر توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

دکتر لیلا بخشعلی زاده


روانپزشکی-روانشناسی

توانبخشی ذهنی و رفع مشکلات یادگیری و اختلالات کودکان

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

لیلا بهادری دکتر روانشناس

دکتر لیلا بهادری


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

ندا صادق زاده دکتر روانشناس

دکتر ندا صادق زاده


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

صدف کی منش دکتر روانشناس

دکتر صدف کی منش


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

مهسا مقدم دکتر روانشناس

دکتر مهسا مقدم


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

سپیده یونسی دکتر روانشناس

دکتر سپیده یونسی


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

فاطمه یونسی دکتر روانشناس

دکتر فاطمه یونسی


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

میترا وحید دکتر روانشناس

دکتر میترا وحید


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

ریحانه جباری دکتر روانشناس

دکتر ریحانه جباری


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

الهه باهر دکتر روانشناس

دکتر الهه باهر


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

فرهاد براقی زاده دکتر روانشناس

دکتر فرهاد براقی زاده


روانپزشکی-روانشناسی

روانشناس

عضو مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهرگان پژوه

احمدرضا تافتاچی دکتر جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

دکتر احمدرضا تافتاچی


کلیه-و-مجاری-ادراری

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

عضو بیماستان خاتم

مجید نایب زاده دکتر فوق تخصص داخلی قلب

فوق تخصص داخلی قلب

عضو بیماستان خاتم

محمد رضوانی دکتر متخصص مغز و اعصاب

دکتر محمد رضوانی


مغز-و-اعصاب

متخصص مغز و اعصاب

عضو بیماستان خاتم الانبیاء

حسن ارگانی دکتر فوق تخصص بیماریهای کلیه، فشارخون و پیوند کلیه

دکتر حسن ارگانی


کلیه-و-مجاری-ادراری

فوق تخصص بیماریهای کلیه، فشارخون و پیوند کلیه

عضو بیماستان خاتم

حسین صمدانی فر دکتر فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر حسین صمدانی فر


داخلی-غدد-و-آلرژی

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم

عضو بیماستان خاتم

محمدرضا ارشادلنگرودی دکتر پوست، مو و لیزر

پوست، مو و لیزر

عضو

کتایون گلچین دکتر رواشناس

دکتر کتایون گلچین


روانپزشکی-روانشناسی

رواشناس

عضو

عافه تارانی دکتر پزشک عمومی

پزشک عمومی

عضو

رایکا شریفیان دکتر جراح کلیه، مثانه و پروستات و ناباروری فلوشیپ فوق تخصصی اورولوژی ترمیمی، تنگی مجرا و اختلالات جنسی

دکتر رایکا شریفیان


کلیه-و-مجاری-ادراری

جراح کلیه، مثانه و پروستات و ناباروری فلوشیپ فوق تخصصی اورولوژی ترمیمی، تنگی مجرا و اختلالات جنسی

عضو

یه توضیح کوتاه و بعد ثبت نام!

گیریفین مورد تایید تیم خودش یا یه تفکر نیست، بلکه به تایید بیش از 100 پزشک رسیده، این یعنی درمانگر شما اول از همه برای دقت و سهولت و ضررهایی که حمل و نقل جدای از هزینه های داره گیریفین و پیشنهاد دادن ❤️

حذف هزینه سفر
از بین رفتن ریسک سفر
حذف هزینه اقامت
حذف هزینه های تغذیه
حذف هزینه های بلیط هوایپما و قطار!
از همه جا در دسترس
در هر زمانی در دسترس
عدم استرس و تمرکز بالای پزشک
tableshapemain-pic

آماده شروع ویزیت تصویری هستید؟

تیم ما در اینجا برای پاسخ به سوال شما در مورد گیریفین است

ثبت نام کنید!یا اکنون با یک تماس تلفنی رایگان شروع کنید
بیش از 15 بیمارستان از گیریفین برای ویزیت تصویری استفاده می کنند.
partnerpartner
partnerpartner
partnerpartner
partnerpartner